INFORMACJA NR 5/2019 w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

INFORMACJA NR 5/2019
STAROSTY CHODZIESKIEGO

z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
 
 

Na podstawie art. 24a, ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.) informuję, że dane objęte modernizacją, zawarte w projektach operatów opisowo - kartograficznych, sporządzonych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzonej dla obrębów ewidencyjnych: 

  1. Brzekiniec, Nowe Brzeźno, Dziewoklucz, Grabówka, Nowa Wieś Wyszyńska, Ostrówki, Popielno, Prosna, Sokołowo Budzyńskie położonych na terenie gminy Budzyń, powiat chodzieski, woj. wielkopolskie;
  2. Kamionka, Nietuszkowo, Oleśnica, Podanin, Rataje, Stróżewice, Stróżewko, Stróżewo, Studzieniec położonych na terenie gminy Chodzież, powiat chodzieski, woj. wielkopolskie;
  3. Dębiniec, Klotyldzin, Kowalewo, Lipiniec, Lipiny, Margońska Wieś, Młynary, Próchnowo, Radwanki, Studźce-Adolfowo, Sułaszewo, Sypniewo położonych na terenie gminy Margonin, powiat chodzieski, woj. wielkopolskie;
stały się z dniem 1 stycznia 2019 r. danymi ewidencji gruntów i budynków. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24a ust. 9 i 12 powołanej wyżej ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w wyżej wymienionych operatach opisowo - kartograficznych, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, zgłaszać zarzuty do tych danych. Zarzuty zgłoszone po tym terminie będą traktowane jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
 
Załącznik: pobierz plik