Wykaz użytkowników wieczystych, którym ustalono inny termin zapłaty opłaty rocznej

Starosta Chodzieski podaje do publicznej wiadomości wykaz użytkowników wieczystych, którym ustalono inny termin zapłaty opłaty rocznej za rok 2019 za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa.

Załączniki:pobierz plik