Informacja o stawkach dotacji na 2019 rok

  Chodzież, dnia 17 kwietnia 2019r.

OW.4331.1.2.2019

  INFORMACJA

o stawkach dotacji na 2019 rok zaktualizowanych na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.z 2017r. poz. 2203 z późn. zm.) i obowiązujących od miesiąca maja 2019r., dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych otrzymujących, zgodnie z przepisami dotację z budżetu Powiatu Chodzieskiego 

sp. Mirosława Nojman, podinspektor w Wydziale Oświaty
tel. (67) 28-12-784 lub 785, e-mail: star.ch.w.oswiata@poczta.fm

Załącznik: pobierz plik