Program usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego 2019

Program usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego w 2019 roku

Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwałą z dnia 18 kwietnia 2019 r. nr 41/2019 przyjął Regulamin określający zasady realizacji przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego w 2019 roku”.

Podobnie jak w latach ubiegłych o udział w programie będą mogły ubiegać się osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą w zakresie rolnictwa – posiadające nieruchomość na terenie Gmin wiejskich Chodzież i Budzyń oraz miejsko-wiejskich: Margonin i Szamocin.

W tym roku ww. Gminy powiatu chodzieskiego z wyłączeniem Gminy Miejskiej Chodzież zadeklarowały chęć współfinansowania ww. zadania.

Wnioski o udział w Programie wraz z załącznikami należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Chodzieży przy ul. Wiosny Ludów 1 lub w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, budynek C Starostwa ul. Wiosny Ludów 14A, I piętro  pok. nr 8.

Termin składania wniosków mija 31 maja 2019 r.

Druki wniosków będą dostępne w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Urzędach Gmin oraz na stronie internetowej www.powiat-chodzieski.pl  oraz BIP Starostwa Powiatowego – ogłoszenia – informację o środowisku.

Zwracamy uwagę, że na wnioskach pracownicy Urzędów Gmin muszą potwierdzić o ujęciu nieruchomości w bazieazbestowej.pl, dlatego przed złożeniem wniosku należy udać się do właściwego urzędu gminy.

Wszelkich informacji w tym zakresie udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Chodzieży przy ul. Wiosny Ludów 14a (budynek C Starostwa) tel. 67/28-12-781; 67/28-12-782 i 67/28-12-780.

Załączniki:

  1. Regulamin: pobierz plik
  2. Wniosek: pobierz plik
  3. Formularz: pobierz plik
  4. Oświadczenie de minimis: pobierz plik