Sprawozdania za I kwartał 2019

  1. Bilans Jednostki: – pobierz plik
  2. Rachunek zysków i strat – pobierz plik
  3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki – pobierz plik