Informacja o wykazie wniosków, na które przyznano dotacje 2019

WYKAZ WNIOSKÓW

Wykaz wniosków, na które w 2019 r. przyznano dotacje podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

  1. Nadleśnictwo Podanin, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Podanin 65, 64-800 Chodzież: na zadanie pn. „Przebudowa istniejącego ciągu pieszo-jezdnego polegającego na utwardzeniu istniejącej nawierzchni, na potrzeby ścieżki rowerowej w Leśnictwie Drążki”.