Usługa WMS danych ewidencji gruntów i budynków

Usługa WMS danych ewidencji gruntów i budynków: WMS 
http://77.45.110.197/cgi-bin/chodziez