i.KERG

i.KERG - usługa przeznaczona dla wykonawców prac geodezyjnych

Link do usługi i.KERG: i.KERG
Wniosek o założenie konta w aplikacji GEO-INFO i.Kerg: Wniosek_iKERG
Instrukcja korzystania z aplikacji GEO-INFO i.Kerg: Instrukcja_iKERG