i.EGiB

i.EGiB - usługa przeglądania danych bazy danych opisowych i geometrycznych ewidencji gruntów i budynków

Link do usługi i.EGiB: i.EGiB
Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym za pośrednictwem aplikacji GEO-INFO i.EGiB: Wniosek_iEGiB
Instrukcja korzystania aplikacji GEO-INFO i.EGiB: Instrukcja_iEGiB