i.RZECZOZNAWCA

i.RZECZOZNAWCA - usługa przeznaczona dla osób prowadzących działalność zawodową zgodnie z uprawnieniami z zakresu szacowania nieruchomościami nadanymi przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

Link do usługi i.RZECZOZNAWCA: i.RZECZOZNAWCA
Wniosek o założenie konta w aplikacji GEO-INFO i.Rzeczoznawca: Wniosek_iRzeczoznawca
Instrukcja korzystania z aplikacji GEO-INFO i.Rzeczoznawca: Instrukcja_iRzeczoznawca