i.Narady

i.Narady - usługa przeznaczona dla gestorów sieci uzbrojenia terenu oraz zespołu prowadzącego narady koordynacyjne i zatwierdzanie projektów

Link do usługi i.NARADY:  i.NARADY
Wniosek o założenie konta w aplikacji GEO-INFO i.Narady: Wniosek_iNarady
Instrukcja korzystania z aplikacji GEO-INFO i.Narady: Instrukcja_i.Narady