Informacja o wykazie wniosków, na które przyznano dotacje 2020

WYKAZ WNIOSKÓW

 

Wykaz wniosków, na które w 2020 r. przyznano dotacje podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

  1. Nadleśnictwo Podanin, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Podanin 65, 64-800 Chodzież: na zadanie pn. „Budowa turystycznego szlaku rowerowego na terenie leśnictwa Drążki”.