Informacja

W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu zostało wszczęte na wniosek Strony i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli w Budzyniu przy ul. Rynkowej 16.