KOSZT UTRZYMANIA MIESZKAŃCA W 2024 ROKU

KOSZT UTRZYMANIA MIESZKAŃCA W 2024 ROKU

Na podstawie Komunikatu Starosty Kościańskiego z dnia 23 lutego 2024 roku ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 23 lutego 2024 roku pozycja 2143, miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2024 roku w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach wynosi 6 690,66 zł.