Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Ogłoszenia o konkursachModyfikacja dokumentu2020-06-01 09:28:07Patrycja Wesołek
Sprawozdanie z realizacji pożytku publicznego za 2019 rok.Modyfikacja dokumentu2020-06-01 09:25:39Patrycja Wesołek
Sprawozdanie z realizacji pożytku publicznego za 2019 rok.Modyfikacja dokumentu2020-06-01 09:24:20Patrycja Wesołek
Sprawozdanie z realizacji pożytku publicznego za 2019 rokUtworzenie dokumentu2020-06-01 09:18:38Patrycja Wesołek
Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Gminy w Liskowie za 2018 rokModyfikacja dokumentu2020-05-29 10:55:16Patrycja Wesołek
Za rok 2019Modyfikacja dokumentu2020-05-29 10:53:33Patrycja Wesołek
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu WójtaModyfikacja dokumentu2020-05-29 10:53:18Patrycja Wesołek
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Lisków za 2019 rokModyfikacja dokumentu2020-05-29 10:52:48Patrycja Wesołek
Kierownicy Jednostek OrganizacyjnychModyfikacja dokumentu2020-05-29 10:51:58Patrycja Wesołek
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Lisków za 2019 rokModyfikacja dokumentu2020-05-29 10:51:27Patrycja Wesołek
Radni GminyModyfikacja dokumentu2020-05-29 10:50:04Patrycja Wesołek
Pracownicy Urzędu GminyModyfikacja dokumentu2020-05-29 10:49:39Patrycja Wesołek
Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Gminy w Liskowie za 2019 rokModyfikacja dokumentu2020-05-29 10:49:07Patrycja Wesołek
Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Gminy w Liskowie za 2019 rokModyfikacja dokumentu2020-05-29 10:48:53Patrycja Wesołek
Pracownicy Urzędu GminyModyfikacja dokumentu2020-05-29 10:47:53Patrycja Wesołek
wiktorUsunięcie dokumentu2020-05-29 10:33:51Patrycja Wesołek
wiktorUtworzenie dokumentu2020-05-29 10:33:08Patrycja Wesołek
Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Gminy w Liskowie za 2018 rokModyfikacja dokumentu2020-05-28 11:23:55Patrycja Wesołek
Raport o stanie gminyModyfikacja dokumentu2020-05-28 11:10:32Patrycja Wesołek
Informacja z otwarcia ofert ,, Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koźlątków nr drogi 657109P, 675116P, dz. nr 294, 242/2 obręb Koźlątków gm. Lisków".Modyfikacja dokumentu2020-05-26 15:33:54Agnieszka Czelusta