Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Zarządzenie nr 0050.8.2020 Wójta Gminy Lisków z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznegoModyfikacja dokumentu2020-03-02 14:09:35Agnieszka Czelusta
Zarządzenie nr 0050.8.2020 Wójta Gminy Lisków z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznegoModyfikacja dokumentu2020-03-02 14:08:57Agnieszka Czelusta
Zarządzenie nr 0050.8.2020 Wójta Gminy Lisków z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznegoModyfikacja dokumentu2020-03-02 14:05:32Agnieszka Czelusta
Zarządzenie nr 0050.8.2020 Wójta Gminy Lisków z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznegoModyfikacja dokumentu2020-03-02 13:58:51Agnieszka Czelusta
Zarządzenie nr 0050.8.2020 Wójta Gminy Lisków z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznegoUtworzenie dokumentu2020-03-02 13:58:40Agnieszka Czelusta
Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na Animatora Sportu w ramach Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny Animator Sportu” na 2020 rok.Modyfikacja dokumentu2020-02-26 14:18:38Agnieszka Czelusta
Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku przez organizacje prowadzące działalność pożModyfikacja dokumentu2020-02-26 14:18:01Agnieszka Czelusta
Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku przez organizacje prowadzące działalność pożUtworzenie dokumentu2020-02-26 14:15:55Agnieszka Czelusta
Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na Animatora Sportu w ramach Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny Animator Sportu” na 2020 rok.Utworzenie dokumentu2020-02-26 14:13:45Agnieszka Czelusta
OGŁOSZENIE KONKURSU NA ANIMATORA SPORTU W RAMACH PROGRAMU MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI „LOKALNY ANIMATOR SPORTU”Modyfikacja dokumentu2020-02-19 15:06:46Agnieszka Czelusta
OGŁOSZENIE KONKURSU NA ANIMATORA SPORTU W RAMACH PROGRAMU MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI „LOKALNY ANIMATOR SPORTU”Modyfikacja dokumentu2020-02-19 15:05:14Agnieszka Czelusta
OGŁOSZENIE KONKURSU NA ANIMATORA SPORTU W RAMACH PROGRAMU MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI „LOKALNY ANIMATOR SPORTU”Modyfikacja dokumentu2020-02-19 15:04:40Agnieszka Czelusta
OGŁOSZENIE KONKURSU NA ANIMATORA SPORTU W RAMACH PROGRAMU MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI „LOKALNY ANIMATOR SPORTU”Modyfikacja dokumentu2020-02-19 15:04:11Agnieszka Czelusta
OGŁOSZENIE KONKURSU NA ANIMATORA SPORTU W RAMACH PROGRAMU MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI „LOKALNY ANIMATOR SPORTU”Modyfikacja dokumentu2020-02-19 15:02:47Agnieszka Czelusta
OGŁOSZENIE KONKURSU NA ANIMATORA SPORTU W RAMACH PROGRAMU MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI „LOKALNY ANIMATOR SPORTU”Modyfikacja dokumentu2020-02-19 15:00:40Agnieszka Czelusta
OGŁOSZENIE KONKURSU NA ANIMATORA SPORTU W RAMACH PROGRAMU MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI „LOKALNY ANIMATOR SPORTU”Modyfikacja dokumentu2020-02-19 14:58:11Agnieszka Czelusta
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2019 roku wobec Urzędu Gminy w LiskowieModyfikacja dokumentu2020-02-19 14:54:35Agnieszka Czelusta
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2019 roku wobec Urzędu Gminy w LiskowieModyfikacja dokumentu2020-02-19 14:52:41Agnieszka Czelusta
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2019 roku wobec Urzędu Gminy w LiskowieModyfikacja dokumentu2020-02-19 14:50:43Agnieszka Czelusta
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2019 roku wobec Urzędu Gminy w LiskowieModyfikacja dokumentu2020-02-19 14:49:03Agnieszka Czelusta