Uchwała XXXVII/258/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lisków ...

Uchwała XXXVII/258/2014 Rady Gminy Lisków z dnia 30.06.2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lisków w sprawie: projektu uchwały Rady Gminy Lisków w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lisków na lata 2014-2020 oraz projektu uchwały Rady Gminy Lisków w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lisków na lata 2014 - 2020.