Obwieszczenie Starosty Tureckiego o wydaniu decyzji Nr 10/14 z dnia 24.09.2014r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi gminnej w m. B

Obwieszczenie Starosty Tureckiego o wydaniu decyzji Nr 10/14 z dnia 24.09.2014r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi gminnej w m. Będziechów"