Obwieszczenie Starosty Kaliskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie pozwolenia na budowę

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie pozwolenia na budowę na budowę fermy drobiu wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą (dwa kurniki, łącznik z częścią socjalną oraz cztery silosy paszowe)