Obwieszczenie Starosty Kaliskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie pozwolenia na budowę

Obwieszczenie Starosty Kaliskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenie pozwolenia na budowę fermy drobiu wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą (kurnik oraz dwa silosy paszowe)