Ogłoszenie w sprawie wynajmu kiosków na targowisku ”Mój Rynek” w Liskowie przy ul. Ks. W. Blizińskiego 56

Ogłoszenie w sprawie wynajmu kiosków na targowisku "Mój Rynek" w Liskowie przy ul. Ks. W. Blizińskiego 56

UMOWA NAJMU KIOSKU HANDLOWEGO