UCHWAŁA NR XIX/71/2014 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 29.10.2014r.

UCHWAŁA NR XIX/71/2014 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 29.10.2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/54/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 29.11.2013 roku w sprawie utworzenia funduszu rekultywacyjnego w Związku Komunalnym Gmin "Czytse MIasto, Czysta Gmina"