Zarządzenie Nr OR.0050.8.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 19.03.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0050.5.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 23.02.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsult

Zarządzenie Nr OR 0050.8.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0050.5.2015 Wójta Gminy Lisków z dnia 23.02.2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Lisków w sprawie projektów statutów sołectw

Załączniki do zarządzenia