Oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - FESTYN INTEGRACYJNY "Powitanie wakacji"