INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56 Kierownik Referatu Oświaty i Sportu

Lisków, dnia 31 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na kierownicze stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Liskowie
ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56
Kierownik Referatu Oświaty i Sportu


W odpowiedzi na  ogłoszenie o naborze z dnia 12 sierpnia 2015 r. na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłało 5 kandydatów, z czego 3 kandydatów spełniło wymogi formalne i zakwalifikowało się do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko  została  wybrana  Pani Sitko Dorota zamieszkała Lisków

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Sitko Dorota spełniła wszystkie wymagania niezbędne i dodatkowe w ogłoszeniu o naborze. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością przepisów prawa oraz zagadnień występujących na tym stanowisku. W wyniku rekrutacji uzyskała najlepszy wynik wiedzy ogólnej i specjalistycznej uzyskując spośród kandydatów największą ilość punktów.

O wyborze kandydatki zadecydował przebieg rozmowy kwalifikacyjnej oraz doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku kierowniczym.

Kandydatka spełnia wymagania stanowiska pracy.

                                               Wójt  Gminy Lisków
                                               /-/ Maria Krawiec