Uchwała Nr V/21/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/54/2013 w sprawie utworzenia funduszu rekultywacyjnego

Uchwała Nr V/21/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 18 września 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/54/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 29 listopada 2015 roku w sprawie utworzenia funduszu rekultywacyjnego w Związku Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"