Uchwała Nr V/22/2015 w sprawie utworzenia funduszu rekultywacyjnego w związku z planowanym rozpoczęciem eksploatacji II kwatery

Uchwała Nr V/22/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 18 września 2015 roku w sprawie utworzenia funduszu rekultywacyjnego w Związku Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w związku z planowanym rozpoczęciem eksploatacji II kwatery