Zarządzenie Nr 2/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie z dnia 11 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 2/2016

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie

z dnia 11 marca 2016 roku

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru.

Na podstawie  art. 11 ust. 1  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.) oraz na podstawie § II Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 2/2009  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie z dnia 04 września 2009 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie.

§ 2

Powołuję Komisję do przeprowadzenia naboru w składzie:

1) Danuta Rogowicz  - przewodnicząca Komisji
2) Beata Juszczak- sekretarz Komisji
3) Agata Rutka - członek Komisji

§ 3

Komisja będzie działać do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                 w Liskowie
                                                                           /-/ Bożena Humelt