Lista kandydatów spełniających wymagania formalne naboru na wolne stanowisko urzędnicze

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie


Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww.  stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp.      Imię i nazwisko                           Miejsce zamieszkania

1.         Siałkowska Anna                           Annopol                  

2.         Józefiak Sławomir                          Koźminek

3.         Słomińska Joanna                         Chwalęcice

4.         Serafińska Aneta                           Lisków

5.         Kaczmarek Katarzyna                    Koźlątków

6.         Pokojowczyk Erwina                        Annopol

7.         Janicki Arkadiusz                           Skarżyn Kolonia

8.         Ratajczyk Ewelina                           Sokołów                                                                                            

9.         Kaźmierczak Joanna                       Lisków                   

10.       Tomalak Małgorzata                        Dębsko                        

11.        Belińska Anna                                Szczytniki                                                                                                 

12.        Kliber Joanna                                 Madalin                

13.        Splisgard Iwona                              Trzebienie                                                                                                  

14.        Lament Aniela                                Rakowiec                                                                                                        

15.        Lis Honorata                                   Madalin

16.        Kędzia Agata                                  Odpadki                                                                                  

 

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani  telefonicznie.

 

                                          Przewodnicząca Komisji

                                         /-/ Danuta Rogowicz