INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie

Lisków, dnia 29 marca 2016 r.

  

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie
ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

W odpowiedzi na  ogłoszenie o naborze z dnia 11 marca 2016 r. na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłało 17 kandydatów, z czego 16 kandydatów spełniło wymogi formalne i zakwalifikowało się do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko  została  wybrana  Pani Lis Honorata zamieszkała Madalin

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Lis Honorata  spełniła wszystkie wymagania niezbędne i dodatkowe w ogłoszeniu o naborze. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się  bardzo dobrą znajomością przepisów prawa oraz zagadnień występujących na tym stanowisku . W wyniku rekrutacji uzyskała najlepszy wynik wiedzy ogólnej i specjalistycznej uzyskując spośród kandydatów największą ilość punktów.

O wyborze kandydatki zadecydował przebieg rozmowy kwalifikacyjnej oraz doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej.

Kandydatka spełnia wymagania stanowiska pracy.

 

                                               Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                          w Liskowie
                                         /-/ Bożena Humelt