INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56 podinspektor w Referacie Organizacyjnym

            Lisków, dnia  8 czerwca 2016 r.

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

na     stanowisko    urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

podinspektor  w  Referacie  Organizacyjnym

(nazwa stanowiska pracy)

 

W odpowiedzi na  ogłoszenie o naborze z dnia 23 maja 2016 r. na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłało 7 kandydatów, z czego  6 kandydatów spełniło wymogi formalne i zakwalifikowało się do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko  została  wybrana  Pani Patrycja Wesołek zamieszkała  Lisków. 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani  Patrycja Wesołek  spełniła wszystkie wymagania niezbędne i dodatkowe  w ogłoszeniu o naborze.  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej  wykazała się  dobrą znajomością przepisów prawa  oraz zagadnień występujących na tym stanowisku.  W wyniku  rekrutacji uzyskała najlepszy wynik wiedzy ogólnej i specjalistycznej uzyskując spośród kandydatów największą ilość punktów.

O wyborze kandydatki zadecydował przebieg rozmowy kwalifikacyjnej oraz  doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej.

Kandydatka spełnia wymagania stanowiska pracy.

                                                                                 Wójt Gminy  
   /-/ Maria Krawiec