INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

Lisków, dnia 5 września 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

podinspektor ds. księgowości w Referacie Finansowym

(nazwa stanowiska pracy)W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze z dnia 10 sierpnia 2016 r. na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłało 5 kandydatów, z czego 4 kandydatów spełniło wymogi formalne i zakwalifikowało się do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Joanna Kaźmierczak zamieszkała LiskówUzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Joanna Kaźmierczak spełniła wszystkie wymagania niezbędne i dodatkowe w ogłoszeniu o naborze. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością przepisów prawa oraz zagadnień występujących na tym stanowisku.

O wyborze kandydatki zadecydował przebieg rozmowy kwalifikacyjnej oraz doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej.

Kandydatka spełnia wymagania stanowiska pracy.Wójt Gminy

/-/ Maria Krawiec