Informacja o udzieleniu dotacji dla stowarzyszenia "Gminne Towarzystwo Dzieci i Osób Niepełnosprawnych"

Informacja o udzieleniu dotacji dla stowarzyszenia "Gminne Towarzystwo Dzieci i Osób Niepełnosprawnych"