INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

Lisków, dnia 31 marca 2017 r.

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

na     stanowisko    urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

podinspektor  w  Referacie  Finansowym

(nazwa stanowiska pracy) 

W odpowiedzi na  ogłoszenie o naborze z dnia 9 marca 2017 r. na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłało 3 kandydatów, z czego  3 kandydatów spełniło wymogi formalne i  zakwalifikowało się do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko  została  wybrana  Pani Joanna Kliber zamieszkała  Madalin

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani  Joanna Kliber  spełniła wszystkie wymagania niezbędne i  dodatkowe w ogłoszeniu o naborze.  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością przepisów prawa oraz zagadnień występujących na tym stanowisku. O wyborze kandydatki zadecydował przebieg rozmowy kwalifikacyjnej oraz  doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej. Kandydatka spełnia wymagania stanowiska pracy.

                                                                                                    Wójt  Gminy Lisków
                                                                                                      /-/ Maria Krawiec