Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami ul. 40-lecia PRL w Liskowie

Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami ul. 40-lecia PRL w Liskowie