Informacja o udzieleniu dotacji dla stowarzyszenia „Aktywni Rodzice” z siedzibą w Strzałkowie

Lisków,  29.06.2017 r.

Informacja

 

Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 1250,00 zł dla stowarzyszenia „Aktywni Rodzice" z siedzibą w Strzałkowie, Strzałków 65 62-850 Lisków, na powierzenie realizacji zadania publicznego pt.  PIKNIK RODZINNY "BAWMY SIĘ I TAŃCZMY".

Dotację przyznano w trybie pozakonkursowym na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności publicznej i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1817).

                                        Wójt Gminy Lisków
                                        /-/ Maria Krawiec