Informacja o udzieleniu dotacji dla stowarzyszenia "Aktywni dla Małgowa" z siedzibą w Małgowie

Lisków,  30.06.2017 r.

 

Informacja

 

Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 1250,00 zł dla stowarzyszenia „Aktywni dla Małgowa" z siedzibą w Małgowie, Małgów 11, 62-850 Lisków, na powierzenie realizacji zadania publicznego pt.  „Festyn plastyczny KOLOROWO-SŁODKI LIPIEC".

Dotację przyznano w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności publicznej i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1817).

                                       Wójt Gminy Lisków
                                       /-/ Maria Krawiec