Informacja o udzieleniu dotacji dla stowarzyszenia "Koło Gospodyń Wiejskich w Liskowie" z siedzibą w Liskowie

Lisków, 11.07.2017 r.

Informacja

 

Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 1250,00 zł dla stowarzyszenia „Koło Gospodyń Wiejskich w Liskowie" z siedzibą w Liskowie, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 42A, 62-850 Lisków, na powierzenie realizacji zadania publicznego pt.  „Wakacje na wesoło - festyn rodzinny".

Dotację przyznano w trybie pozakonkursowym na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności publicznej i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1817).

                                                        
                                                               Wójt Gminy Lisków
                                                               /-/ Maria Krawiec