Informacja o udzieleniu dotacji dla stowarzyszenia "Działamy Razem" z siedzibą w Pyczku, Pyczek 12, 62-850 Lisków

Lisków, 17.07.2017 r.


Informacja


Wójt Gminy Lisków informuje o przyznaniu dotacji w kwocie 1250,00 zł dla stowarzyszenia „Działamy Razem" z siedzibą w Pyczku, Pyczek 12, 62-850 Lisków, na powierzenie realizacji zadania publicznego pt.  Impreza integracyjna „ Biesiada pod strzechą".

Dotację przyznano w trybie pozakonkursowym na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności publicznej i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817).

                                                           Wójt Gminy Lisków
                                                             /-/ Maria Krawiec