Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - Wyjazd integracyjno-turystyczny do Warszawy dla dzieci i osób niepełnosprawnych

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - Wyjazd integracyjno-turystyczny do Warszawy dla dzieci i osób niepełnosprawnych