Informacja o przyznaniu dotacji dla stowarzyszenia Gminne Towarzystwo Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

Informacja o przyznaniu dotacji dla stowarzyszenia Gminne Towarzystwo Dzieci i Osób Niepełnosprawnych na powierzenie realizacji zadania publicznego pt. "Wyjazd integracyjno-turystyczny do Warszawy dla dzieci i osób niepełnosprawnych"