Informacja o naborze wniosków w zakresie Edukacji Ekologicznej

Informacja


W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, nabór wniosków w zakresie Edukacji Ekologicznej dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu w roku 2018, Wydział Strategii Rozwoju Powiatu i Inwestycji zawiadamia, że wnioski o dofinansowanie wraz załącznikami należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu od 28 marca do 07 maja 2018 r. do godz. 14:00

Nabór adresowany jest do jednostek wymienionych w § 4 Regulaminu Naboru Wniosków w zakresie Edukacji Ekologicznej realizujących w roku 2018 przedsięwzięcia na terenie województwa wielkopolskiego.

Niezwłocznie po zakończeniu Naboru, na stronie internetowej Funduszu, zostaną opublikowane zatwierdzone Uchwałą Zarządu kryteria selekcji, na podstawie których planowana jest pomoc finansowa.

Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku, należy zapoznać się z:


Link http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/jst-i-inne-podmioty/aktualne-nabory/edukacja-ekologiczna-2018/

Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do:

Jolanta Lipska, tel. 61-845-62-35, Sylwia Krzewińska, tel. 61-845-62-02,

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków: GENERATOR WNIOSKÓW