Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Bliżej kultury i ludzi - wyjazd mieszkańców wsi Nadzież

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Bliżej kultury i ludzi - wyjazd mieszkańców wsi Nadzież