Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Festyn rodzinny "Zakończenie lata"

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Festyn rodzinny "Zakończenie lata"