Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - "Za Zwierzętami za pan brat - wyjazd mieszkańców wsi Pyczek, Madalin, Ad

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - "Za Zwierzętami za pan brat - wyjazd mieszkańców wsi Pyczek, Madalin, Adelin i Annopol do Zoo - Safari Borysew"