INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

Lisków, dnia  29 sierpnia 2018 r.

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU
na     stanowisko    urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

 podinspektor  w  Referacie  Infrastruktury i Ochrony Środowiska

(nazwa stanowiska pracy)

 

W odpowiedzi na  ogłoszenie o naborze z dnia 10 sierpnia 2018 r. na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłało 2 kandydatów, z czego  1 kandydatka spełniła wymogi formalne  i zakwalifikowała się do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko  została  wybrana  Pani Ewa Błaszczyk zamieszkała  Zakrzyn-Baranek.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Ewa Błaszczyk spełniła wszystkie wymagania niezbędne i  dodatkowe w ogłoszeniu o naborze.  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej  wykazała się dobrą znajomością przepisów prawa  oraz zagadnień występujących na tym stanowisku. 

O wyborze kandydatki zadecydował przebieg rozmowy kwalifikacyjnej oraz  doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej.

Kandydatka spełnia wymagania stanowiska pracy.

                                               Wójt  Gminy
                                             /-/ Maria Krawiec