Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - Wyjazd dzieci i osób niepełnosprawnych na koncert pn. "Betlejem w Polsce"

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - Wyjazd dzieci i osób niepełnosprawnych na koncert pn. "Betlejem w Polsce"