INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Liskowie ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56