INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56