Informacja o przyznaniu dotacji dla stowarzyszenia Gminne Towarzystwo Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

Informacja o przyznaniu dotacji dla stowarzyszenia Gminne Towarzystwo Dzieci i Osób Niepełnosprawnych